jul 20
Interview met Els in EVA
icon1 admin | icon2 Presse | icon4 07 20th, 2010| icon31 Comment »

Els is laatst geinterviewd door het maandblad EVA. Voor degene die het hebben gemist. Hier het artikel.
Klik op eva v-d maand
eva v-d maand

jul 1
Afscheid en Nieuw
icon1 admin | icon2 Nouvelle | icon4 07 1st, 2010| icon31 Comment »

Vandaag 1 juli nemen we afscheid van onze trouwe medewerker Wiebe. Na 1 1/2 jaar gaat hij weer terug naar Nederland. Hij heeft ontzettend veel werk verricht m.n. in het groen. Er is veel veranderd en mooier geworden. Daarnaast heeft hij ook veel geklust. Wiebe heel hartelijk dank voor je inzet en je trouw.
Els en ik zullen je erg missen. God zegen je ! We hopen dat je nog eens terug komt!

Zoals eerder geschreven gaan wij ook ander activiteiten aanbieden naast onze taak als beheerders.

Dat gaan we doen onder de naam : HOPE4ALL

Wat gaan wij o.a. aanbieden:

a. Time-outs aanbieden voor mensen die er een tijdje tussen uit moeten. o.a. ism Saron Zorg en Dienstverlening
b. BALSEM arrangement voor mensen die kanker hebben gehad. Dit gaan we doen ism zorgbureau Parel.
zie voor meer info : http://www.bureauparel.nl/
c. Een voorschakeltraject op het gebied van re-integratie voor jongeren. Dit gaan we doen ism Yerochow Projectmanagement
te Hengelo.
d. retraites en bijbelstudies.

Rond 12 juli gaat onze website www.hope4all.nl in de lucht !

Mocht u vragen hebben neem gerust contact met ons op!

En wat vinden jullie van het interview met Els in EVA ?